Narzędzia:

Posiedzenie: 43. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


1 i 8 czerwca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 19, 25


3
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 16, 26


4
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


5
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


6
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7, 13, 15


7
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 10, 14


8
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


9
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 12


10
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


11
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


12
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


13
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 23, 24


14
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21, 22, 28, 29


15
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27


16
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 19, 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 16, 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7, 13, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 10, 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 23, 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21, 22, 28, 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania