Narzędzia:

Posiedzenie: 40. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


12 kwietnia 2022 r.