Narzędzia:

Posiedzenie: 40. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


12 kwietnia 2022 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania3
Odwołanie i wybór Marszałka Senatu


5
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Poprawka


6
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


7
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 1, 7, 8, 10, 12, 23


8
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 2


9
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 3-6, 9, 11, 14-16, 18-20, 24-31


10
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 13


11
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 17


12
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 21


13
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 22


14
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 1-4, 7, 9, 11-14, 16, 18, 19, 21-29, 40, 41, 43


17
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 5


18
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 6


19
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 8, 15, 17, 31-39, 42, 44, 46, 48-50


20
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 10, 30, 45


21
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 20


22
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 47


23
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


24
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


25
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Poprawka 1, 2


26
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


27
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poprawka 1-3


28
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


29
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 1, 3


30
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 2


31
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 4-6


32
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 7


33
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 8, 10


34
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 9


35
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


36
Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Poprawka 1, 2


37
Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


38
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Odwołanie i wybór Marszałka Senatu
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 1, 7, 8, 10, 12, 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 3-6, 9, 11, 14-16, 18-20, 24-31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 1-4, 7, 9, 11-14, 16, 18, 19, 21-29, 40, 41, 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 8, 15, 17, 31-39, 42, 44, 46, 48-50

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 10, 30, 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poprawka 1-3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 4-6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 8, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania