Narzędzia:

Posiedzenie: 39. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


23 i 24 marca 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


3
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Poprawka 1


4
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Poprawka 2


5
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Wniosek o przyjęcie projektu


6
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie projektu


7
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1 - 20


8
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


9
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


10
Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Wniosek o odrzucenie ustawy


11
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 1


12
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 2


13
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 3


14
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


17
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 1


18
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 2


19
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 3


20
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


21
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 1


22
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 2


23
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 3, 4


24
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


25
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 1


26
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 2


27
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 3


28
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 4


29
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 5


30
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 6


31
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 7-9


32
Ustawa o wyrobach medycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


33
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


34
Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


35
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


36
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1


37
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2


38
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


39
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


40
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


41
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


42
Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1 - 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Poprawka 3, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Poprawka 7-9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach medycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 2021 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania