Narzędzia:

Posiedzenie: 39. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


23 i 24 marca 2022 r.