Narzędzia:

Posiedzenie: 39. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


23 i 24 marca 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania