Narzędzia:

Posiedzenie: 37. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


16 lutego 2022 r.