Narzędzia:

Posiedzenie: 36. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


20 stycznia 2022 r. oraz 4 lutego 2022 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

28
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu


29
Ustawa o zmianie ustaw - Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


30
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


Nr głosowania 28
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustaw - Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania