Narzędzia:

Posiedzenie: 34. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


14, 15 i 16 grudnia 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

3
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


4
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


5
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Poprawka 1, 2


6
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


7
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 1


8
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 2


9
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 3


10
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 4


11
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 5, 8


12
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 6, 7


13
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


14
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 1, 2


15
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 3-5, 15, 18


16
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 6


17
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 7


18
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 8


19
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 9


20
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 10


21
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 11


22
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 12


23
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 13


24
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 14


25
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 16, 17, 19


26
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


27
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 1


28
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 2


29
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 3


30
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 5


31
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 6


32
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 7


33
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 8


34
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 9


35
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 10


36
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 11


37
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 12, 13


38
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 14


39
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 15


40
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 16


41
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 17, 30


42
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 18, 31


43
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

poprawka 19-24, 26-28, 32


44
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

poprawka 25


45
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 29


46
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


47
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


48
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


49
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


50
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


51
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


52
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


53
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


54
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


55
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


56
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11


57
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


58
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


59
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


60
Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


61
Ustawa o wyrobach winiarskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


62
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


63
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 1, 7


64
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 2


65
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 3


66
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 4


67
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 5


68
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 6


69
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


70
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4, 8-11, 13-15


71
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 3


72
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 6


73
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 17


74
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 12


75
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 16


76
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 18, 19


77
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


78
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

poprawka 1-4


79
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Poprawka 5


80
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


81
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


82
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 1


83
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 2


84
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 3


85
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


86
Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


87
Ustawa o dodatku osłonowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


88
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 1


89
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 2, 3


90
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 4


91
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 5


92
Ustawa o dodatku osłonowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


93
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


94
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


95
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 1, 2


96
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 3


97
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


98
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4-7, 12, 18, 25, 28


99
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


100
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8-11, 13, 15, 17, 19-24, 29


101
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 16


102
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26, 27


103
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


104
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 8


105
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


106
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


107
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


108
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


109
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


110
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


111
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


112
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


113
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


114
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


115
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Wniosek o odrzucenie ustawy


116
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


117
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 1, 3, 4


118
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 2


119
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


120
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-4


121
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


122
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu


123
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie projektu


124
Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

Wniosek o przyjęcie projektu


125
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o odrzucenie projektu


126
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 3
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 591)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 5, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Poprawka 6, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 592)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 3-5, 15, 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Poprawka 16, 17, 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 12, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 17, 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 18, 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

poprawka 19-24, 26-28, 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Poprawka 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o wyrobach winiarskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 1, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4, 8-11, 13-15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Poprawka 18, 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

poprawka 1-4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o dodatku osłonowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o dodatku osłonowym

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o dodatku osłonowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 98
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4-7, 12, 18, 25, 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 99
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 100
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8-11, 13, 15, 17, 19-24, 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 101
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14, 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 102
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26, 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 103
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 104
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 105
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 106
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 107
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 108
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 109
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 110
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 111
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 112
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 113
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 114
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 115
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 116
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 117
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 1, 3, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 118
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 119
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 120
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 121
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 122
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 123
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 124
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci księdza Augustyna Strzybnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 125
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 126
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o orderach i odznaczeniach

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania