Narzędzia:

Posiedzenie: 33. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


24, 25 i 26 listopada 2021 r.