Narzędzia:

Posiedzenie: 32. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


27, 28 i 29 października 2021 r.