Narzędzia:

Posiedzenie: 29. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


9 i 10 września 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

30
Drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Wniosek o przyjęcie projektu


31
Drugie czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 30
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania