Narzędzia:

Posiedzenie: 29. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


9 i 10 września 2021 r.