Narzędzia:

Posiedzenie: 29. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


9 i 10 września 2021 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Wniosek o przyjęcie projektu


2
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o odrzucenie ustawy


3
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka


5
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


6
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 1


7
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 2


8
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 3


9
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 4


10
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


11
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


12
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 10, 11, 13, 17


13
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5-8


14
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 14


15
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


16
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15,16


17
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


18
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


19
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


20
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


21
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


22
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


23
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


24
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


25
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


26
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


27
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


28
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6


29
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej ofiary ataków terrorystycznych na World Trade Center w dniu 11 września 2001 r.

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 10, 11, 13, 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5-8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15,16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania