Narzędzia:

Posiedzenie: 28. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


4, 5 i 6 sierpnia 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

Wniosek o przyjęcie projektu


2
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 1, 6, 7, 10, 11, 13


3
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 2-4, 8


4
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 5


5
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 9


6
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 12


7
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 14


8
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


9
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


10
Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


11
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 1, 30


12
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 2


13
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 3, 22


14
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 4


15
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 5


16
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 6


17
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 7


18
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 8


19
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 9


20
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 10


21
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 11, 18


22
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 12


23
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 13


24
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 14


25
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 15


26
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 16


27
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 17


28
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 19


29
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 20


30
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 21


31
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 23, 34


32
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 25


33
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 25


34
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 26


35
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 27


36
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 28


37
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 29


38
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 31


39
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 32


40
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 33


41
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 35


42
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 36


43
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 37


44
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


45
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


46
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1-11


47
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


48
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Wniosek o odrzucenie ustawy


49
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka


50
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


51
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


52
Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


53
Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Poprawka


54
Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


55
Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o odrzucenie ustawy


56
Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


57
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


58
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


59
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4


60
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 12


61
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 6, 7


62
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


63
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


64
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


65
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


66
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


67
Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


68
Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


69
Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


70
Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-3


71
Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


72
Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


73
Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


74
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o odrzucenie ustawy


75
Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy


76
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 1, 5, 6


77
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 2


78
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 4


79
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 7


80
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


81
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 1


82
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 2


83
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 3


84
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 4


85
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 5


86
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


87
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


88
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


89
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


90
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


91
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 1-5, 7-11, 14-17, 19-30, 32-44


92
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 6


93
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 12, 18


94
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 31


95
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


96
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


97
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 1, 6, 7, 10, 11, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 2-4, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 1, 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 3, 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 11, 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 23, 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1-11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 6, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 1, 5, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 1-5, 7-11, 14-17, 19-30, 32-44

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 12, 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania