Narzędzia:

Posiedzenie: 28. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


4, 5 i 6 sierpnia 2021 r.
Głosowania z dnia następnego