Narzędzia:

Posiedzenie: 27. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


21, 22 i 23 lipca 2021 r.