Narzędzia:

Posiedzenie: 44. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


4 i 5 grudnia 2013 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

10
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 1


11
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 2


12
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 3


13
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 4


14
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 5


15
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 6


16
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 7


17
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 8


18
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 9


19
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 10


20
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 12


21
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 13, 40, 47, 48, 58, 62


22
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 14


23
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 15


24
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 16


25
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 17, 18, 20


26
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 19


27
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 21


28
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 22


29
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 23


30
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 24, 25, 61


31
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 26


32
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 27


33
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 28


34
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 29, 30


35
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 31


36
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 32, 33, 57


37
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 34


38
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 35


39
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 36


40
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 37, 63


41
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 38, 44, 49


42
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 39


43
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 41, 42


44
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 43


45
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 45, 46


46
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 50


47
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 51, 60


48
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 52


49
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 53


50
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 54, 55


51
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 59


52
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 64


53
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 65


54
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 66


55
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 67


56
Ustawa o cudzoziemcach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


57
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


58
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


59
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


60
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


61
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


62
Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


63
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


64
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wniosek o odrzucenie ustawy


65
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


66
Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 13, 40, 47, 48, 58, 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 17, 18, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 24, 25, 61

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 29, 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 32, 33, 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 37, 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 38, 44, 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 41, 42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 45, 46

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 50

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 51, 60

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 52

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 53

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 54, 55

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 64

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 65

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 66

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Poprawka 67

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o cudzoziemcach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania