Narzędzia:

Posiedzenie: 44. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


4 i 5 grudnia 2013 r.