Narzędzia:

Posiedzenie: 44. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


4 i 5 grudnia 2013 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o odrzucenie ustawy


3
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


5
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


6
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


7
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


8
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Poprawki 1, 2, 3


9
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Poprawki 1, 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania