Narzędzia:

Posiedzenie: 26. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


16, 17 i 18 czerwca 2021 r.