Narzędzia:

Posiedzenie: 26. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


16, 17 i 18 czerwca 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania9
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

10
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie projektu


11
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


12
Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


13
Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 1-5


14
Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-3, 9-14, 16, 30


16
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


17
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


18
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 8, 15, 17, 20


19
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


20
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


21
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22, 24, 31


22
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26


23
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28


24
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


25
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


26
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


27
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


28
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


29
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


30
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


31
Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Poprawka 1-11


32
Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


33
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


34
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


35
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 1


36
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 2, 4


37
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 3


38
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 5


39
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


40
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wniosek o odrzucenie ustawy


41
Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


42
Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


43
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych

Wniosek o przyjęcie projektu


44
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Wniosek o przyjęcie projektu


45
Drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Wniosek o przyjęcie projektu


46
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Wniosek o przyjęcie projektu


47
Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


48
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Poprawka 1, 2


49
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 7
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 1-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-3, 9-14, 16, 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 8, 15, 17, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22, 24, 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Poprawka 1-11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 2, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o chorobach zawodowych wywołanych COVID-19 u osób wykonujących zawody medyczne

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Poprawka 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania