Narzędzia:

Posiedzenie: 26. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


16, 17 i 18 czerwca 2021 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


6
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 5
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania