Narzędzia:

Posiedzenie: 25. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


10 czerwca 2021 r.