Narzędzia:

Posiedzenie: 22. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


24, 25 marca 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania5
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie projektu


6
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


7
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9


8
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


9
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


10
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


11
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7


12
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


13
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


14
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


17
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


18
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


19
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


20
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


21
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


22
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


23
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 19


24
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


25
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5-8


26
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


27
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11


28
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12, 23


29
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13-15, 18, 21, 27


30
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


31
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 22, 24-26


32
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20


33
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


34
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


35
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


36
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


37
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5, 8, 10-12


38
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


39
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


40
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


41
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


42
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


43
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


44
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


45
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 1


46
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 2


47
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 3


48
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 4


49
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


50
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9


51
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 10


52
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


53
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


54
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


55
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 13


56
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 15


57
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


58
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


59
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


60
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


61
Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Poprawka 1


62
Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Poprawka 2-4


63
Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


64
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


65
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


66
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


67
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


68
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


69
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Poprawka 1, 3


70
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Poprawka 2


71
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


72
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Poprawka 1, 3-5


73
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Poprawka 2


74
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


75
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Wniosek o odrzucenie projektu


76
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Poprawka 1


77
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Poprawka 2


78
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


79
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie projektu


80
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu


81
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Wniosek o przyjęcie projektu


82
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Wniosek o przyjęcie projektu


83
Drugie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 3
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5-8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12, 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13-15, 18, 21, 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 22, 24-26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5, 8, 10-12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Poprawka 2-4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Poprawka 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Poprawka 1, 3-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia twórców konstytucji marcowej 1921 roku

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania