Narzędzia:

Posiedzenie: 20. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


11, 12 i 13 stycznia 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

116
Głosowanie próbne

117
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


118
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


119
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


120
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


121
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


122
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7


123
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


124
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


125
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


126
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


127
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


128
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


129
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


130
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15, 18, 20, 22


131
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


132
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


133
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


134
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


135
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23


136
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


137
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 1-6, 8, 9


138
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 7


139
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 10


140
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 11


141
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 12


142
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 13


143
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 14


144
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 15


145
Ustawa o rezerwach strategicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


146
Ustawa o rezerwach strategicznych

Wniosek o odrzucenie ustawy


147
Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


148
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


149
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 1


150
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 2


151
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 3


152
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 4


153
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 5


154
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


155
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


156
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 1, 2


157
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


158
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


159
Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


160
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Poprawka


161
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


162
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu


163
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Wniosek o przyjęcie projektu


164
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 1


165
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 2


166
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 3


167
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


168
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Poprawka 1 - 5


169
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


170
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka


171
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


172
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Wniosek o odrzucenie projektu


173
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Poprawka


174
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Wniosek o przyjęcie projektu


175
Drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 116
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 117
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 118
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 119
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 120
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 121
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 122
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 123
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 124
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 125
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 126
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 127
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 128
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 129
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 130
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15, 18, 20, 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 131
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 132
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 133
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 134
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 135
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 136
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 137
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 1-6, 8, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 138
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 139
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 140
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 141
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 142
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 143
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 144
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 145
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 146
Temat głosowania
Ustawa o rezerwach strategicznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 147
Temat głosowania
Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 148
Temat głosowania
Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 149
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 150
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 151
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 152
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 153
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 154
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 155
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 156
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 1, 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 157
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 158
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 159
Temat głosowania
Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 160
Temat głosowania
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 161
Temat głosowania
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 162
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 163
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 164
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 165
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 166
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 167
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 168
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Poprawka 1 - 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 169
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 170
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 171
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 172
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 173
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 174
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 175
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania