Narzędzia:

Posiedzenie: 20. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


11, 12 i 13 stycznia 2021 r.