Narzędzia:

Posiedzenie: 19. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


16 i 17 grudnia 2020 r.