Narzędzia:

Posiedzenie: 17. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


26, 27 i 28 października 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

60
Głosowanie próbne

61
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Wniosek o przyjęcie projektu63
Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały


64
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 1-35, 37, 39-44, 46-83, 89, 94-98, 103, 105-113, 117, 118


65
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 36, 38


66
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 45


67
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 84


68
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 85


69
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 86


70
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 87


71
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 88


72
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 90


73
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 91


74
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 92


75
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 93


76
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 99, 115


77
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 100, 101, 114


78
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 102


79
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 104


80
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 116


81
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


82
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Wniosek o odrzucenie projektu


Nr głosowania 60
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 1-35, 37, 39-44, 46-83, 89, 94-98, 103, 105-113, 117, 118

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 36, 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 84

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 85

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 86

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 87

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 88

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 90

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 91

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 92

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 93

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 99, 115

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 100, 101, 114

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 102

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 104

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 116

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania