Narzędzia:

Posiedzenie: 15. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


10 i 11 września 2020 r.