Narzędzia:

Posiedzenie: 15. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


10 i 11 września 2020 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania
4
Drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania