Narzędzia:

Posiedzenie: 12. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


17 i 18 czerwca 2020 r.