Narzędzia:

Posiedzenie: 9. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


15 i 16 kwietnia 2020 r.