Narzędzia:

Posiedzenie: 6. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień