Narzędzia:

Posiedzenie: 14. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 5 dzień


11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

82
Głosowanie próbne


84
Głosowanie próbne

85
Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały


86
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Wniosek o przyjęcie projektu


87
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Wniosek o przyjęcie projektu


88
Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


89
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


90
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Wniosek o przyjęcie projektu


91
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 82
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania