Narzędzia:

Posiedzenie: 14. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 4 dzień


11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

79
Głosowanie próbne

80
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych.

Wniosek o przyjęcie projektu


81
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy


Nr głosowania 79
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 40. rocznicę porozumień sierpniowych.

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania