Narzędzia:

Posiedzenie: 14. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.