Narzędzia:

Posiedzenie: 14. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


10
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 1, 2,


11
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 3, 6, 16, 50, 53


12
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 4


13
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 5


14
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 7, 17, 51, 55


15
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 8


16
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 10,11,12


17
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 13


18
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 14


19
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 15, 80


20
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 18


21
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 19


22
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 20, 44, 52, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 73-77, 79, 83


23
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 21


24
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 22


25
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 23


26
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 24


27
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 42


28
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 43


29
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 45


30
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 46


31
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 47


32
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 48


33
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 49


34
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 54


35
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 59


36
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 61


37
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 68


38
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 70


39
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 81


40
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 84


41
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


42
Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


43
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 1


44
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 2


45
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 3


46
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


47
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


48
Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


49
Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


50
Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Poprawka 1, 2, 3


51
Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


52
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o odrzucenie ustawy


53
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3 - 8


54
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


55
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


56
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


57
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6


58
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


59
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


60
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


61
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


62
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


63
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


64
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu


65
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu


66
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 29,37


67
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3-5, 12, 14, 16, 18-24, 32-34


68
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 17, 28, 31


69
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


70
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


71
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 25


72
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


73
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


74
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26, 35


75
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


76
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-5


77
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7


78
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 9
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 1, 2,

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 3, 6, 16, 50, 53

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 7, 17, 51, 55

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 10,11,12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 15, 80

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 20, 44, 52, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 73-77, 79, 83

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 46

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 48

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 54

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 61

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 68

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 70

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 81

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 84

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Poprawka 1, 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3 - 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 29,37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3-5, 12, 14, 16, 18-24, 32-34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 17, 28, 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26, 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania