Narzędzia:

Posiedzenie: 14. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


11, 12, 13, 17 i 18 sierpnia 2020 r.
Głosowania z dnia następnego Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania6
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów

Wniosek o przyjęcie projektu


7
Wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Wniosek o podjęcie uchwały


8
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 4
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania