Narzędzia:

Posiedzenie: 13. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


1 i 2 lipca 2020 r.