Narzędzia:

Posiedzenie: 13. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


1 i 2 lipca 2020 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad punktu: Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r. ma charakter tylko i wyłącznie polityczny. O konieczności przygotowania każdej informacji odpowiednie ministerstwo powinno zostać poinformowane odpowiednio wcześniej, a nie w przeddzień złożenia takiej informacji. Poza tym jesteśmy właśnie pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich, w związku z czym głosowanie nie zakończyło się, ponieważ wybory jeszcze się nie zakończyły. Niepoważne wydaje się żądać od ministra spraw zagranicznych informacji o przebiegu głosowania w wyborach, które jeszcze się nie zakończyły.