Narzędzia:

Posiedzenie: 13. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


1 i 2 lipca 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


6
Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Wniosek o podjęcie uchwały


7
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


8
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


9
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 1


10
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 2


11
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 3, 4, 8, 15, 21, 38, 42, 75, 76


12
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 5


13
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 6, 7, 9, 10, 14, 19, 40, 41, 46, 48, 57


14
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 11, 16, 36, 43, 54, 58


15
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 13, 35


16
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 17, 18, 20


17
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 22, 77


18
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 23


19
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 24


20
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 25


21
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 26


22
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 27


23
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 28, 30


24
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 29


25
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 31, 32


26
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 33


27
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 34


28
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 45, 47


29
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 51, 52


30
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 53


31
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 55


32
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 56


33
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 59


34
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 60


35
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 62


36
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 63


37
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 64


38
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 65


39
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 66


40
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 67


41
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 68


42
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 69


43
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 70, 71


44
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 73


45
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 78


46
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 79


47
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


48
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


49
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka 1


50
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka 2


51
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


Nr głosowania 5
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 3, 4, 8, 15, 21, 38, 42, 75, 76

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 6, 7, 9, 10, 14, 19, 40, 41, 46, 48, 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 11, 16, 36, 43, 54, 58

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 13, 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 17, 18, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 22, 77

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 28, 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 31, 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 45, 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 51, 52

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 53

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 55

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 56

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 60

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 64

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 65

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 66

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 67

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 68

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 69

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 70, 71

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 73

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 78

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 79

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania