Narzędzia:

Posiedzenie: 11. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


1, 2 i 3 czerwca 2020 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Rafała Ślusarza w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Przemówienie senatora Rafała Ślusarza w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Głosy w debacie prowokują do reakcji.

Pragnę wyrazić niezadowolenie, że w rządzie nie toczą się prace nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej, i chciałbym zadeklarować wobec członków rządu, że chętnie wesprę tego typu inicjatywę.

Pani marszałek w emocjonalnym wystąpieniu ujawniła się jako zwolenniczka ideologii gender, w wypowiedzi o płci społeczno-kulturowej, co konstatuję ze zdumieniem. A już zupełnie nie mogę się zgodzić z jej atakiem na Kościół katolicki. To właśnie w obrębie cywilizacji chrześcijańskiej rozwinęła się idea praw człowieka, idea, która pozwoliła na swobodną debatę z wzajemnym szacunkiem, z których to praw korzysta pani marszałek. Pan marszałek Kamiński słusznie dostrzegł konflikt pomiędzy ideologią a rzeczywistością, ale przykład, jaki podał… Nauka Kościoła katolickiego w konflikt z rzeczywistością nie wchodzi, natomiast skrzeczenie rzeczywistości ma miejsce, gdy wyznajemy ideologię gender.