Narzędzia:

Posiedzenie: 11. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


1, 2 i 3 czerwca 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

37
Głosowanie próbne40
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


41
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3


42
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


43
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


44
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


45
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


46
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


47
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


48
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


49
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


50
Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


51
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


52
Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


53
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


54
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


55
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1


56
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 2


57
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 3


58
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 6


59
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 7


60
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 8


61
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


62
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu


63
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie projektu


64
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1


65
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2


66
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


67
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Wniosek o odrzucenie projektu


68
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Poprawka


69
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


Nr głosowania 37
Temat głosowania
Głosowanie próbne
Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania