Narzędzia:

Posiedzenie: 11. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


1, 2 i 3 czerwca 2020 r.