Narzędzia:

Posiedzenie: 10. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


5, 6, 12 i 13 maja 2020 r.