Narzędzia:

Posiedzenie: 7. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


12 i 13 marca 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

4
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu


5
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


6
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Wniosek o odrzucenie ustawy


7
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 10


8
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


9
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


10
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


11
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


12
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


13
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


14
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


15
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


16
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


17
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


18
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


19
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


20
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Wniosek o odrzucenie ustawy


21
Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu


22
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


23
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


24
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 4
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania