Narzędzia:

Posiedzenie: 7. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


12 i 13 marca 2020 r.