Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


25, 26 i 27 lutego 2020 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu dzisiejszym zgodnie z decyzją izby wyższej wysłuchamy w Senacie informacji ministra zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zgodnie z najnowszymi statystykami koronawirus SARS-CoV-2 zaatakował już ponad 80 tysięcy osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 2711. We wtorek pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się w kolejnych kilku europejskich krajach.

Zgodnie z informacjami, jakie ukazały się na stronach prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, poczyniono wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych obywateli przed możliwą epidemią koronawirusa. Według tych informacji rząd przeprowadził szczegółowe konsultacje z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz osobami, które specjalizują się w dziedzinie medycyny. Po rozmowach na szczeblach wojewódzkich przygotowane już zostały 2 laboratoria i uruchomionych będzie 6 kolejnych laboratoriów na terenie całego kraju. Ponadto uruchomione zostało 79 oddziałów zakaźnych, które działają w trybie nadzwyczajnym. Do wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowane zostały komunikaty SMS z niezbędnymi informacjami. Zwiększony został poziom kontroli na granicach i lotniskach – wprowadzono dodatkowe badania temperatury; wyposażamy też służby w odpowiedni sprzęt.

Działania te świadczą o tym, że rząd Polski traktuje zdrowie naszych obywateli jako priorytet. Miarą skutecznej walki z każdym biologicznym zagrożeniem jest przede wszystkim odpowiedzialne przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz zaleceń specjalistów i odpowiednich służb. Miejmy jednak nadzieję, że koronawirus nie dotrze do naszego kraju i że również w innych krajach uda się go zwalczyć.