Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 3 dzień


25, 26 i 27 lutego 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania4
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


5
Ustawa budżetowa na rok 2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


6
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 1


7
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 3


8
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 4


9
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 6


10
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 7


11
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 8


12
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 9


13
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 10


14
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 11


15
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 13


16
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 14


17
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 15


18
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 16


19
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 17


20
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 18


21
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 19


22
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 20


23
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 21


24
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 22


25
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 23


26
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 24


27
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 25


28
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 26


29
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 27


30
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 28


31
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 29


32
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 30


33
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 31


34
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 32


35
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 33


36
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 34


37
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 35


38
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 36


39
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 37


40
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 38


41
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 39


42
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 40


43
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 41


44
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 42


45
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 43


46
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 44


47
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 45


48
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 46


49
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 47


50
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 48


51
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 49


52
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 50


53
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 51


54
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 52


55
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 53


56
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 54


57
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 55


58
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 56


59
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 57


60
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 58


61
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 59


62
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 60


63
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 61


64
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 62


65
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 63


66
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 64


67
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 65


68
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 66


69
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 67


70
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 68


71
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 69


72
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 70


73
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 71


74
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 72


75
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 73


76
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 74


77
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 75


78
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 76


79
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 77


80
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 78


81
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 79


82
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 80


83
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 81


84
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 82


85
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 83


86
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 84


87
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 85


88
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 86


89
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 87


90
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 88


91
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 89


92
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 90


93
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 91


94
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 92


95
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 93


96
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 94


97
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 95


98
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 96


99
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 97


100
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 98


101
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 99


102
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 100


103
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 101


104
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 102


105
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 103


106
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 104


107
Ustawa budżetowa na rok 2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


108
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


109
Drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 34

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 35

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 36

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 37

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 38

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 39

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 40

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 41

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 42

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 43

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 44

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 45

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 46

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 47

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 48

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 49

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 50

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 51

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 52

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 53

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 54

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 55

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 56

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 57

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 58

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 59

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 60

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 61

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 62

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 63

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 64

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 65

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 66

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 67

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 68

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 69

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 70

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 71

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 72

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 73

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 74

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 75

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 76

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 77

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 78

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 79

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 80

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 81

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 82

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 83

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 84

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 85

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 86

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 87

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 88

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 89

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 90

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 91

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 92

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 93

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 94

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 95

Wyniki głosowania

Nr głosowania 98
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 96

Wyniki głosowania

Nr głosowania 99
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 97

Wyniki głosowania

Nr głosowania 100
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 98

Wyniki głosowania

Nr głosowania 101
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 99

Wyniki głosowania

Nr głosowania 102
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 100

Wyniki głosowania

Nr głosowania 103
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 101

Wyniki głosowania

Nr głosowania 104
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 102

Wyniki głosowania

Nr głosowania 105
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 103

Wyniki głosowania

Nr głosowania 106
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 104

Wyniki głosowania

Nr głosowania 107
Temat głosowania
Ustawa budżetowa na rok 2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 108
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 109
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania